STARPTAUTISKS ARHITEKTŪRAS METU KONKURSS

”’KIMMEL’ KVARTĀLA RĪGĀ, BRUŅINIEKU IELĀ 2, STABU IELĀ 1 ATTĪSTĪBAS VĪZIJA”

Konkursa mērķis – iegūt kvalitatīvus, arhitektoniski un pilsētbūvnieciski pārdomātus risinājumus Kimmel teritorijas telpiskās attīstības vīzijai, izmantojot radošu sacensību, panākot racionālu līdzekļu izmantošanu un brīvu konkurenci starp Konkursa dalībniekiem.

Konkursa uzdevums – noteikt labāko starp konkursā iesniegtajiem, Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošajiem, Metiem, kuru ņemt par pamatu, izstrādājot būvniecības ieceri, kas tiks balstīta uz piedāvāto konkursa projekta teritorijas telpiskās attīstības vīzijas priekšlikumu.

Konkursa objekts – konkursa projekta teritorijas (nekustamais īpašums Rīgā, Bruņinieku ielā 2, Stabu ielā 1 ar kadastra Nr. 0100 020 0001) telpiskās attīstības vīzija ar kopējā ģenerālplāna koncepciju, arhitektoniskajiem risinājumiem biroju ēku jaunbūvēm un vēsturisko ēku rekonstrukcijai.

Konkursa Rīkotājs – Eastnine Kimmel SIA

Ieinteresētie Konkursa dalībnieki ar Konkursa Nolikumu var iepazīties un lejuplādēt mājaslapās https://www.latarh.lv un https://eastnine.metukonkurss.lv/

Konkursa žūrija – Latvijas, Francijas un Vācijas arhitekti, pilsētplānotāji; institūciju – Rīgas pilsētas Būvvaldes, Rīgas pilsētas attīstības departamenta, Rīgas pilsētas arhitekta biroja un Konkursa rīkotāja SIA “Eastnine Kimmel”- pārstāvji.

Kopējais Konkursa balvu fonds: 45 000.00 EUR

Konkursa norises laiks – no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 1. martam.

’KIMMEL’ KVARTĀLA RĪGĀ, BRUŅINIEKU IELĀ 2, STABU IELĀ 1 ATTĪSTĪBAS VĪZIJA