’KIMMEL’ KVARTĀLA RĪGĀ, BRUŅINIEKU IELĀ 2, STABU IELĀ 1 ATTĪSTĪBAS VĪZIJA

’KIMMEL’ KVARTĀLA RĪGĀ, BRUŅINIEKU IELĀ 2, STABU IELĀ 1 ATTĪSTĪBAS VĪZIJA

STARPTAUTISKS ARHITEKTŪRAS METU KONKURSS ”’KIMMEL’ KVARTĀLA RĪGĀ, BRUŅINIEKU IELĀ 2, STABU IELĀ 1 ATTĪSTĪBAS VĪZIJA” Konkursa mērķis – iegūt kvalitatīvus, arhitektoniski un pilsētbūvnieciski pārdomātus risinājumus Kimmel teritorijas telpiskās attīstības vīzijai, izmantojot radošu sacensību, panākot racionālu līdzekļu izmantošanu un brīvu konkurenci