Ar šo apliecinu, ka piekrītu nodot reģistrācijas anketā norādītos personas datus Eastnine Kimmel SIA rīcībā. Eastnine Kimmel SIA apņemas iegūtos datus nenodot trešajām personām un izmantot tikai Arhitektūras Metu konkursa ”’KIMMEL’ KVARTĀLA RĪGĀ, BRUŅINIEKU IELĀ 2, STABU IELĀ 1 ATTĪSTĪBAS VĪZIJA” organizatoriskajām vajadzībām.
Kā arī piekrītu ievērot Konkursa nolikuma prasības un apņemos neizpaust konfidenciālu un ierobežotas pieejamības informāciju, ko saņemšu Arhitektūras Metu konkursa ”’KIMMEL’ KVARTĀLA RĪGĀ, BRUŅINIEKU IELĀ 2, STABU IELĀ 1 ATTĪSTĪBAS VĪZIJA” ietvaros.